ถาม - ตอบ :รับรายได้


ใครมีสิทธิ์จะได้รับ Cash Back 10% บ้าง ?
ตอบ  BA and AF

ถ้าซื้อในรหัส AF คนนั้นๆ คนที่ได้ 10% คือรหัสนั้นๆ เลยไม่ใช่เหมือน DP ใช่หรือไม่ ?
ตอบ ไม่ใช่ คนที่ได้รับ cash back 10% จะเป็นอัพไลน์ติดตัวเหมือน DP

A เป็น  BA อัพไลน์ ,ฺB เป็น AF ดาวไลน์ติดตัว และ B ซื้อสินค้าในวันที่ 5 และเปลี่ยนสภาพเป็น BA ในวันที่ 12 ของเดือน มีผลอย่างไร ?
ตอบ อัพไลน์ A จะได้รับ cash back 10% จากการสั่งซื้่อของ B ในวันที่ 5 แต่คะแนน ConV ในการสั่งซื้อของ B จะไปอยู่ที่ B

ถ้า  BA  เดิม อยากได้ cash back 10% แบบ AF บ้างต้องทำอย่างไร ?
ตอบ แนะนำ AF/PS ติดตัว

ออโต้ชิพเดิม ทำตอนที่เป็น PM แล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไปเปลี่ยนเป็น AF รับรายได้/คะแนน อย่างไร ?
ตอบ คะแนนออโต้ชิพของ PM จะเปลี่ยนเป็น AF อัพไลน์ BA รับ Cash Back 10%  และ Rebate 500 บาท (คะแนนจะลด ตามคะแนนที่ประกาศ)

PS แชร์โค๊ด  และเปลี่ยนสถานะภาพเป็น AF ภายในเดือนเดียวกัน  สามารถรับ Cash Back ได้หรือไม่ ?
ตอบ ได้  เมื่อเปลี่ยนสถานะภาพภายในเดือนเดียวกัน